پرینت

راهکار ارتقای همزمان امنیت سایبری و بهره‌وری شبکه ریلی

on .

راهکار ارتقای همزمان امنیت سایبری و بهره‌وری شبکه ریلیاگرچه سال هاست که کارشناسان ریلی خواهان واگذاری اپراتوری شبکه ریلی به بخش خصوصی برای ارتقای بهره‌وری هستند، اما حمله اخیر سایبری به شبکه، اهمیت اجرای این راهکار را دو چندان کرد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای