پرینت

کارمندان اپل در اعتراض به سیاست جدید استعفا می دهند

on .

کارمندان اپل در اعتراض به سیاست جدید استعفا می دهندسیاست اپل برای بازگرداندن کارمندانش به دفاتر اداری با انتقادات زیادی روبرو شده است و اکنون برخی از کارمندان تصمیم دارند از شغل خود استعفا دهند.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای