پرینت

شرکت های بزرگ فناوری انحصار تعمیر تولیدات را از دست می‌دهند

on .

شرکت های بزرگ فناوری انحصار تعمیر تولیدات را از دست می‌دهندکمیسیون فدرال تجارت آمریکا به اتفاق آرا به مقابله با انحصار تعمیر وسایل الکترونیک و برقی رأی داده است تا مؤسسات کوچک نیز بتوانند از این طریق کسب درآمد کنند.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای