پرینت

پروژه موبایل تاشوی «تی سی ال» قربانی کمبود تجهیزات شد

on .

پروژه موبایل تاشوی «تی سی ال» قربانی کمبود تجهیزات شدشرکت تی سی ال پروژه موبایل تاشو خود را کنار گذاشته زیرا به دلیل کمبود تجهیزات و شیوع همه گیری کرونا نتوانسته قیمت آن را به طور رقابتی حفظ کند.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای