پرینت

برنامه عملیاتی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای سال ۱۴۰۱

on .

برنامه عملیاتی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای سال ۱۴۰۱برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ سازمان فناوری اطلاعات ایران به تصویب صاحبان سهام این شرکت رسید.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای