پرینت

بانک مرکزی چین با رفتارهای انحصاری پلتفرم‌ها مقابله می کند

on .

بانک مرکزی چین با رفتارهای انحصاری پلتفرم‌ها مقابله می کندبه گفته سرپرست بانک مرکزی چین، این کشور همچنان به مقابله با رفتارهای انحصارگرایانه پلتفرم‌های اینترنتی و ارتقای حفاظت از حریم خصوصی کاربران و امنیت داده‌ها ادامه می‌دهد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای