پرینت

دستور پوتین به شرکت های دولتی برای استفاده از نرم افزارهای داخلی

on .

دستور پوتین به شرکت های دولتی برای استفاده از نرم افزارهای داخلیرییس جمهور روسیه به مدیران ارشد شرکت های دولتی دستور داد تلاش ها برای استفاده از نرم افزارهای داخلی را تسریع کنند.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای