پرینت

روبات ها جای کارکنان شریک اپل را می گیرند

on .

شرکت فاکس کان که شریک اپل است قصد دارد به جای 60 هزار نفر از کارکنانش از روبات ها استفاده کند.

روبات ها جای کارکنان شریک اپل را می گیرند در گزارش آمده خبرنگار  ؛ شرکت فاکس کان که مهم ترین شریک اپل در سال های اخیر بوده است اعلام کرده که قصد دارد به جای چیزی حدود 60 هزار نفر از کارکنان و کارمندانش از روبات ها استفاده کند. این روبات ها کارهای ساده ای مانند: جا زدن قطعات ساخته های اپل را به عهده خواهند داشت. 

برخی برآوردها حاکی از آن است که گرایش بیش از حد شرکت های اروپایی به روبات ها می تواند باعث تشدید بی کاری در این کشورها شود.

روبات ها جای کارکنان شریک اپل را می گیرند

Authors: http://www.yjc.ir

منبع خبر باشگاه خبرنگاران جوان