پرینت

ایران به توانمندی تولید دوربین تصویربرداری ماهواره ای دست یافت

on .

ایران به توانمندی تولید دوربین تصویربرداری ماهواره ای دست یافترئیس سازمان فضایی ایران گفت: به همت جوانان ایرانی، ایران به توانمندی تولید دوربین تصویربرداری ماهواره ای با دقت ۵ متر رسید.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای