پرینت

محدودیت کسب و کار ایرانی توسط سرویس دهندگان خارجی

on .

محدودیت کسب و کار ایرانی توسط سرویس دهندگان خارجیمعاون مرکز ملی فضای مجازی با انتقاد از محدودیتی که خدمات دهندگان خارجی مانند گوگل و اپل برای بارورشدن کسب وکارهای ایرانی ایجاد کرده اند، گفت: این ها اجازه عرض اندام به بخش خصوصی نمی دهند.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای