پرینت

تغییر مدیریت در بزرگترین اپراتور موبایل چگونه رقم خورد

on .

تغییر مدیریت در بزرگترین اپراتور موبایل چگونه رقم خوردتغییرات مدیریتی در بزرگترین اپراتور موبایل کشور در ۲ سال اخیر با حواشی بسیاری همراه بوده و به نظر می رسد جریان ها و گروههای مختلفی به دنبال توسعه نفوذ و اثرگذاری خود در این اپراتور هستند.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای