پرینت

ارتباط مشترکان ۵ مرکز مخابراتی دچار اختلال شد

on .

ارتباط مشترکان ۵ مرکز مخابراتی دچار اختلال شدارتباط مشترکان ۵ مرکز مخابراتی به دلیل عملیات کابل برگردان در تهران، دچار اختلال شد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای