پرینت

خدمات گوگل برای مدیریت مسافرت‌ها در عصر کرونا

on .

خدمات گوگل برای مدیریت مسافرت‌ها در عصر کروناعلیرغم شیوع گسترده کرونا و خانه نشینی میلیاردها نفر در سراسر جهان، برخی هنوز مجبورند به مسافرت بروند و از همین رو گوگل خدمات مسافرتی خود را به روز کرده است.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای