پرینت

لکه های نفتی در خلیج فارس با تصاویر راداری مشاهده شد

on .

لکه های نفتی در خلیج فارس با تصاویر راداری مشاهده شدسازمان فضایی ایران در تحقیقی با استفاده از تصاویر ماهواره ای راداری و فناوری سنجش از دور، لکه های نفتی را در خلیج فارس شناسایی کرد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای