پرینت

آمازون رقیب جدید اینترنت ماهواره ای الون ماسک شد

on .

آمازون رقیب جدید اینترنت ماهواره ای الون ماسک شدشرکت آمازون اجازه یافته با ارسال ۳ هزار و ۲۳۶ ماهواره به فضا اینترنت پرسرعت برای سراسر جهان فراهم و با اینترنت ماهواره ای الون ماسک رقابت کند.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای