پرینت

هواوی قطعات خودرو می سازد

on .

هواوی قطعات خودرو می سازدطبق گزارشی جدید هواوی سرمایه گذاری در حوزه توسعه، تولید، فروش و سرویس های قطعات خودرو و سیستم های هوشمند دیگر را گسترش داده است.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای