پرینت

اینترنت سال آینده گران نمی شود

on .

اینترنت سال آینده گران نمی شودعضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه امروز مجلس در خصوص افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از اپراتورها گفت: قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا نخواهد کرد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای