پرینت

نسخه اینستاگرام برای کودکان نمایندگان آمریکایی را نگران کرد

on .

نسخه اینستاگرام برای کودکان نمایندگان آمریکایی را نگران کردتوسعه نسخه ای از اینستاگرام برای کودکان، نمایندگان کنگره آمریکا را نگران کرده و در همین راستا آن ها با ارسال نامه ای به مارک زاکربرگ سوالاتی در این خصوص را مطرح کرده اند.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای