پرینت

ظرفیت ۵ برابری شبکه ملی اطلاعات برای مصرف کاربران

on .

ظرفیت ۵ برابری شبکه ملی اطلاعات برای مصرف کاربراننائب رئیس هیئت مدیره ارتباطات زیرساخت گفت: ظرفیت زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ۵ برابر مصرف فعلی کاربران است و آمادگی ارائه این ظرفیت به ارائه‌دهندگان خدمات، طبق اهداف شورای فضای مجازی وجود دارد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای