پرینت

جنبه اقتصادی فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ برای وزارت ارتباطات

on .

جنبه اقتصادی فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ برای وزارت ارتباطاتدبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ برای وزارت ارتباطات جنبه های اقتصادی زیادی دارد، گفت: این باند قابلیت استفاده سریع در این ایام را ندارد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای