پرینت

طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی قابل دفاع نیست

on .

طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی قابل دفاع نیستعضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با تاکید بر اینکه طرح حمایت از کاربران فضای مجازی از لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست، خواستار شفاف شدن موضع شورای عالی فضای مجازی درخصوص این طرح شد.

Authors: https://www.mehrnews.com

آخرین اخبار چند رسانه ای